Top

Fabio Bini o International Desk UniCredit Bank na Slovensku

June 3, 2011 by italo 

International Desk UniCredit Bank na Slovensku sa venuje podpore medzin√°rodn√Ĺch spolońćnost√≠, ktor√© prich√°dzaj√ļ na Slovensko. V bankovom magaz√≠ne telev√≠zie TA3 z 30. m√°ja predstavil fungovanie tohto oddelenia jeho Ň°√©f, Fabio Bini.

Slovensk√Ĺ International Desk je s√ļńćasŇ•ou Ň°irŇ°ej medzin√°rodnej siete v 22 krajin√°ch, kde je skupina UniCredit pr√≠tomn√°. Okrem toho existuje sieŇ• partnersk√Ĺch b√°nk, ktor√© so skupinou spolupracuj√ļ v ńŹalŇ°√≠ch krajin√°ch a v pr√≠pade potreby nasmeruj√ļ klientov, ktor√≠ maj√ļ z√°ujem o inform√°cie o Slovensku na medzin√°rodn√© oddelenie UniCredit Bank v Bratislave.

Fabio Bini vid√≠ jednoznańćn√Ĺ pokles pońćtu zahranińćn√Ĺch spolońćnost√≠, ktor√© prich√°dzaj√ļ na Slovensko. D√īvodom je st√°le pretrv√°vaj√ļca kr√≠za a opatrnosŇ• investorov. Na druhej strane, uŇĺ pr√≠tomn√© zahranińćn√© spolońćnosti maj√ļ tendenciu svoje invest√≠cie rozŇ°irovaŇ•. NavyŇ°e, podńĺa najnovŇ°√≠ch sk√ļsenost√≠ International Desku, v ońćiach zahranińćn√Ĺch investorov sa Bratislava st√°va ak√Ĺmsi strategick√Ĺm bodom pre pokrytie Ň°irŇ°ieho regi√≥nu viacer√Ĺch kraj√≠n.

Cel√© video si m√īŇĺete pozrieŇ• tu:

Fabio Bini TA3

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Tags: , , ,

Comments

One Response to “Fabio Bini o International Desk UniCredit Bank na Slovensku”

  1. Riaditeńĺ International Desk UniCredit Bank Slovakia a. s. hovor√≠ o talianskych podnikoch na Slovensku : italo.sk on September 21st, 2011 1:13 pm

    [...] Fabio Bini o International Desk UniCredit Bank na Slovensku Všetky rozhovory [...]

Lascia un commento

Spam Protection by WP-SpamFree

Odoberať Newsletter

le pubblicazioni
Dolce Vitaj
GreenTree CaffÔŅĹ
GreenTree CaffÔŅĹ
Bottom