Top

Fabio Bini o International Desk UniCredit Bank na Slovensku

June 3, 2011 by italo 

International Desk UniCredit Bank na Slovensku sa venuje podpore medzin√°rodn√Ĺch spolońćnost√≠, ktor√© prich√°dzaj√ļ na Slovensko. V bankovom magaz√≠ne telev√≠zie TA3 z 30. m√°ja predstavil fungovanie tohto oddelenia jeho Ň°√©f, Fabio Bini.

Slovensk√Ĺ International Desk je s√ļńćasŇ•ou Ň°irŇ°ej medzin√°rodnej siete v 22 krajin√°ch, kde je skupina UniCredit pr√≠tomn√°. Okrem toho existuje sieŇ• partnersk√Ĺch b√°nk, ktor√© so skupinou spolupracuj√ļ v ńŹalŇ°√≠ch krajin√°ch a v pr√≠pade potreby nasmeruj√ļ klientov, ktor√≠ maj√ļ z√°ujem o inform√°cie o Slovensku na medzin√°rodn√© oddelenie UniCredit Bank v Bratislave.

Fabio Bini vid√≠ jednoznańćn√Ĺ pokles pońćtu zahranińćn√Ĺch spolońćnost√≠, ktor√© prich√°dzaj√ļ na Slovensko. D√īvodom je st√°le pretrv√°vaj√ļca kr√≠za a opatrnosŇ• investorov. Na druhej strane, uŇĺ pr√≠tomn√© zahranińćn√© spolońćnosti maj√ļ tendenciu svoje invest√≠cie rozŇ°irovaŇ•. NavyŇ°e, podńĺa najnovŇ°√≠ch sk√ļsenost√≠ International Desku, v ońćiach zahranińćn√Ĺch investorov sa Bratislava st√°va ak√Ĺmsi strategick√Ĺm bodom pre pokrytie Ň°irŇ°ieho regi√≥nu viacer√Ĺch kraj√≠n.

Cel√© video si m√īŇĺete pozrieŇ• tu:

Fabio Bini TA3

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Tags: , , ,

Comments

One Response to “Fabio Bini o International Desk UniCredit Bank na Slovensku”

  1. Riaditeńĺ International Desk UniCredit Bank Slovakia a. s. hovor√≠ o talianskych podnikoch na Slovensku : italo.sk on September 21st, 2011 1:13 pm

    [...] Fabio Bini o International Desk UniCredit Bank na Slovensku Všetky rozhovory [...]

Lascia un commento

Spam Protection by WP-SpamFree

Odoberať Newsletter

le pubblicazioni
Dolce Vitaj
Unicredit Bank Corner

Podujatia

Festival Dolce Vitaj: Taliansky trh

Aj tento rok od 24. do 28. j√ļna zav√≠ta do historick√©ho centra Bratislavy taliansky trh ‚ÄěMercato... 

Festival Dolce Vitaj: Vino Vitaj

Po √ļspechu predch√°dzaj√ļcich rońćn√≠kov sa do Bratislavy vracia sl√°vnosŇ• talianskeho v√≠na ‚ÄúVino... 

alt text
V√Ĺhody pouŇĺ√≠vania aktualizovan√Ĺch Incoterms¬ģ 2010

Ak√© s√ļ pr√°va a povinnosti r√īznych pr√°vnick√Ĺch os√īb zapojen√Ĺch do transportu tovarov z jednej... 

alt text
5. rońćn√≠k Festivalu DolceVitaj: Antol√≥gia podujat√≠

V√Ĺtvarn√≠ci, spisovatelia, akademici, reŇĺis√©ri, fotografi, hudobn√≠ci, spev√°ci, enol√≥govia, motocyklisti¬†... 

alt text
Informańćn√Ĺ semin√°r v r√°mci projektu Eur√≥pskej komisie – GBE Factory

Taliansko ‚Äď slovensk√° obchodn√° komora zorganizovala informańćn√Ĺ semin√°r v r√°mci projektu GBE Factory,... 

alt text
Investovaҕ na Slovensku

V r√°mci poslania Taliansko – Slovenskej obchodnej komory podporovaŇ• spolupr√°cu a invest√≠cie... 

alt text
Zahranińćn√© invest√≠cie na Slovensku a podpora b√°nk.

V stredu 23. novembra sa v hoteli Austria Trend v Bratislave konala konferencia organizovan√° UniCredit... 

alt text
Víno Vitaj 2011 roztancoval ulice starej Bratislavy

҆tvrt√Ĺ rońćn√≠k talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj zakonńćila uŇĺ tradińćn√° oslava talianskeho... 

alt text
V√Ĺstavu PIEMONTE INDUSTRIA otvor√≠ v Bratislave guvern√©r regi√≥nu Piedmont, Roberto Cota

Od zajtra si v Bratislave v design factory m√īŇĺete pozrieŇ• v√Ĺstavu PIEMONTE INDUSTRIA -- 100 rokov... 

alt text
Dolce Vitaj 2011: Talianske podniky na Slovensku op√§Ň• nositeńĺmi dial√≥gu medzi dvomi kult√ļrami

Ak sme v posledn√Ĺch t√ĹŇĺdŇąoch sme venovali menej ńćasu konverz√°cii online na naŇ°om italoblogu a... 

Chod√ļńĺov√© divadlo na Hlavnom n√°mest√≠

Tret√≠ rońćn√≠k festivalu Dolce Vitaj sa dnes konńć√≠ z√°vereńćn√Ĺm vyst√ļpen√≠m na Hlavnom n√°mest√≠.... 

GreenTree CaffÔŅĹ
GreenTree CaffÔŅĹ
Bottom